Dịch vụ

Phục hình cánh dán không mài răng

Một phương pháp phục hồi bảo tồn hoàn toàn răng thật tại nha khoa Oreli, không mài nhỏ răng với cánh dán mặt trong hai răng kế cận, thích hợp cho mất 1 răng vùng răng cửa hàm dưới.

Hình ảnh phục hồi cánh dán không mài răng

Phục hình cánh dán không mài răng
Ca phục hình cánh dán tại Oreli không mài răng thật
Phục hình cánh dán không mài răng
Ca phục hình cánh dán tại Oreli
Phục hình cánh dán không mài răng
Cánh dán được dán vào mặt trong hai răng cửa

Yêu cầu một cuộc hẹn

Có thể bạn quan tâm


up-arrow-1
Hotline Oreli