Dịch vụ

Nắn chỉnh răng ngầm

Răng ngầm thường được phát hiện khi đến khám chỉnh nha niềng răng tại Nha Khoa Oreli.

Tùy từng vị trí và thể loại mà có nhiều cách để nắn chỉnh kéo răng ngầm về đúng vị trí.

keo rang ngam chinh nha
Răng nanh ngầm hàm trên được xử lý tạo khoảng để đưa về đúng vị trí
nan chinh rang ngam
Răng ngầm được kéo bằng kỹ thuật piggy back tại nha khoa Oreli
Hình anh 3D CT conbeam răng ngầm chụp tại nha khoa Oreli

Bạn có thể tham khảo thêm


up-arrow-1
Hotline Oreli