Dịch vụ

Niềng răng khí cụ chức năng biến đổi tăng trưởng (twinblock, quadhelix, transforce)

Nong rộng hàm bằng khí cụ Quad Helix

nong ham bang khi cu quadhelix
Khí cụ Quad helix thực hiện bởi BS NGUYỄN NAM CHUNG
khi cu quad helix bs nam chung
Khí cụ Quadhelix được đặt kích hoạt trong miệng tại Oreli

Yêu cầu một cuộc hẹn

Có thể bạn quan tâm


up-arrow-1
Hotline Oreli