Một phương pháp phục hồi bảo tồn hoàn toàn răng thật tại nha khoa Oreli, không mài nhỏ răng với cánh dán mặt trong hai răng kế cận, thích hợp cho mất 1 răng vùng răng cửa hàm dưới.

Hình ảnh phục hồi cánh dán không mài răng

rang su tham my
Cánh dán sứ không mài răng
Phục hình cánh dán không mài răng
Ca phục hình cánh dán không mài răng thật
Phục hình cánh dán không mài răng
Ca phục hình cánh dán
Phục hình cánh dán không mài răng
Cánh dán được dán vào mặt trong hai răng cửa
Yêu cầu một cuộc hẹn

Có thể bạn quan tâm


up-arrow-1
Hotline Oreli