Dịch vụ

Quy trình cấy ghép nha khoa trong ngày (TeethXpress)

Răng cấy ghép trong ngày cung cấp một lựa chọn khác để thay thế tất cả các răng bị mất của bạn. Thủ tục này hiệu quả hơn so với cấy ghép nha khoa truyền thống vì răng thay thế được đặt trên trên 4 răng cấy ghép trên mỗi vòm. Điều này cho phép xương lành nhanh hơn sau khi cấy ghép và toàn bộ quy trình thường có chi phí thấp hơn so với cấy ghép truyền thống do có ít cấy ghép hơn. Răng cấy ghép nhanh trong ngày cho phép bạn thay thế tất cả các răng bị mất với thời gian lành ít hơn và chi phí thấp hơn.

Tìm hiểu thêm về thủ tục Răng cấy ghép trong ngày (TeethXpress).

Tìm hiểu thêm về các loại quy trình cấy ghép nha khoa khác nhau mà chúng tôi cung cấp cho tình huống cụ thể của bạn:

Yêu cầu một cuộc hẹn

Có thể bạn quan tâm


up-arrow-1
Hotline Oreli